Menu
   
      Elementy składowe systemu
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Zestaw do pobrań krwi VACUETTE jest zamkniętym, próżniowym systemem do pobierania krwi składającym się z trzech podstawowych elementów:

  • dwuostrzowej igły z zaworkiem
  • standardowego centrycznego uchwytu
  • sterylnej probówki z próżnią o kalibrowanej objętości, zamkniętej bezpiecznym korkiem.

Krew pobierana jest przy pomocy igły wkręconej w uchwyt. Tak przygotowanym zestawem wkłuwamy się do światła żyły pacjenta. Ostatnim etapem jest umieszczenie probówki wewnątrz uchwytu. Wewnętrzna igła zabezpieczona zaworkiem przekłuwa korek, a kalibrowana próżnia aspiruje określoną objętość krwi


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.