Menu
   
      Biochemistry
 
  Investor Relations
 


 
 • BS-130

 
 • fully automated
 • random access
 • 100 tests/h 
 • 8 positions for samples 
 • 28 onboard chemistries and 4 ions 
 • refrigerated reagent compartment 
 • computer controlled
 • very economical in running costs
 • normal ranges for species can be designed fully flexible by the user without any limitations
 • external bar code reader (optional)
 • ready to use reagents

 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.