Menu
   
      Accent 300
 
  Relacje inwestorskie
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

Nr kat Zestaw

Ilość  testów

    Instr.
 
7-301 ACCENT-300 GLUCOSE 530  
7-352 ACCENT-300 GLUCOSE HEX 530  
7-304 ACCENT-300 CHOL 650
7-338 ACCENT-300 ALBUMIN 270
7-336 ACCENT-300 TOTAL PROTEIN 
II GENERACJA
260  
7-342 ACCENT-300 URINE PROTEINS II GENERACJA 250
7-345 ACCENT-300 BIL TOTAL 
II GENERACJA
610
7-348

ACCENT-300 BIL DIRECT

III GENERACJA

400  
7-353 ACCENT-300 TG 810
7-373 ACCENT-300 TG mono 810
7-377 ACCENT-300 CREA ENZYMATIC 400
7-333 ACCENT-300 CREATININE 400
7-308 ACCENT-300 UA 400
7-363 ACCENT-300 UA PLUS 400
7-306 ACCENT-300 UREA 810
7-379 ACCENT-300 HDL DIRECT
II GENERACJA
540
7-380 ACCENT-300 LDL DIRECT
II GENERACJA
360  
7-378 ACCENT-300 ETHANOL 230
7-366 ACCENT-300 LACTATE 110
7-347 ACCENT-300 CALCIUM ARSENAZO 390
7-362 ACCENT-300 MG II GENERACJA 100
7-343 ACCENT-300 PHOSPHORUS
II GENERACJA
260
7-358 ACCENT-300 FERRUM II GENERACJA 400  
7-365 ACCENT-300 dTIBC 100
7-316 ACCENT-300 ALAT 810
7-314 ACCENT-300 ASAT 810
7-355 ACCENT-300 AMYLASE 320
7-376 ACCENT-300 AMYLASE EPS 100
7-312 ACCENT-300 ALP II GENERACJA 400
7-349 ACCENT-300 ACP 390
7-320 ACCENT-300 CK 400
7-327 ACCENT-300 CK-MB 400
7-324 ACCENT-300 GGT 400
7-341 ACCENT-300 HBDH 400
7-339 ACCENT-300 LDH 400
7-390 ACCENT-300 LIPASE II GENERACJA 200  
7-356 ACCENT-300 CHOLINESTERASE
III GENERACJA
150
7-359 ACCENT-300 UIBC II GENERACJA 200
7-302 ACCENT-300 IgA 160
7-303 ACCENT-300 IgG 160
7-305 ACCENT-300 IgM 160
7-307 ACCENT-300 APOLIPOPROTEIN B 160
7-310 ACCENT-300 TRANSFERIN 160
7-311 ACCENT-300
COMPLEMENT C3
160
7-313 ACCENT-300
COMPLEMENT C4
160
7-315 ACCENT-300 HAPTOGLOBIN 160
7-318 ACCENT-300 CERULOPLASMIN 160
7-319 ACCENT-300 FIBRINOGEN 160
7-321 ACCENT-300 ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID 160
7-322 ACCENT-300 ALPHA 1 ANTITRYPSIN 160
7-323 ACCENT-300
ANTITHROMBIN III
160
7-325 ACCENT-300 CRP ULTRA 140
7-326 ACCENT-300 MYOGLOBIN 140
7-328 ACCENT-300
LIPOPROTEIN (a)
120
7-330 ACCENT-300 FERRITIN 150
7-331 ACCENT-300 TOTAL IgE 130
7-332 ACCENT-300 ALPHA-FETOPROTEIN 130
7-335 ACCENT-300 ALPHA 1-MICROGLOBULIN 130
7-337 ACCENT-300 RF 160
7-340 ACCENT-300 ASO 200
7-110

ACCENT 300 HBA1C DIRECT

 II GENERACJA

160
7-346 ACCENT-300 D-DIMER 220
7-300 ACCENT-300 CYSTATIN C 120
7-344 ACCENT-300 MICROALBUMIN II GENERACJA 200
7-361 ACCENT-300 BILE ACIDS 100  
 Nr kat  Nazwa  Objętość Instr. 
3-112 ACCENT-300 ALKALINE WASHING SOLUTION 6 x 48 ml   
3-113 ACCENT-300 ACID WASHING SOLUTION 6 x 48 ml  

 


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.