Menu
   
      Prestige 24i/Biolis 24i Premium
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

 

Nr kat. Zestaw Ilość testów  Instr.
PRESTIGE 24i (36 tray)
4-438 PRESTIGE 24i LQ ALBUMIN 450 
4-436 PRESTIGE 24i LQ TOTAL PROTEIN
II GENERACJA
900
4-442 PRESTIGE 24i URINE PROTEINS
II GENERACJA
340
4-445 PRESTIGE 24i LQ BIL TOTAL 
II GENERACJA
810
4-448

PRESTIGE 24i LQ BIL DIRECT  III GENERACJA

400 (Prestige 24i, Biolis 24i Premium)
4-404 PRESTIGE 24i LQ CHOL 900
4-479 PRESTIGE 24i HDL DIRECT
II GENERACJA
540 / 670
4-490 PRESTIGE 24i LDL DIRECT
II GENERACJA
580 / 540
4-401 PRESTIGE 24i LQ GLUCOSE 900
4-423 PRESTIGE 24i LQ GLUCOSE HEX 1000 (Prestige 24i)
900 (Biolis 24i Premium)
4-437 PRESTIGE 24i CREA ENZYMATIC 800
4-408 PRESTIGE 24i LQ UA 810
4-409 PRESTIGE 24i LQ UA PLUS 810
(Biolis 24i Premium-1000)
4-406 PRESTIGE 24i LQ UREA 810
4-406 PRESTIGE 24i LQ UREA II GENERACJA 810
4-453 PRESTIGE 24i LQ TG 810
4-426 PRESTIGE 24i LQ TG mono 810
4-478 PRESTIGE 24i ETHANOL 270
4-495 PRESTIGE 24i BILE ACIDS 100
4-466 PRESTIGE 24i LACTATE 100
4-416 PRESTIGE 24i LQ ALAT 810
4-416 PRESTIGE 24i LQ ALAT II GENERACJA 810
4-414 PRESTIGE 24i LQ ASAT 810
4-414 PRESTIGE 24i LQ ASAT II GENERACJA 810
4-455 PRESTIGE 24i LQ AMYLASE 900
4-476 PRESTIGE 24i LQ AMYLASE EPS 200
4-422 PRESTIGE 24i LQ LIPASE
II GENERACJA
400  
4-329 PRESTIGE 24i LIPASE 400
4-439 PRESTIGE 24i LQ LDH 400
4-441 PRESTIGE 24i LQ HBDH 400
4-412 PRESTIGE 24i LQ ALP II GENERACJA 810
4-449 PRESTIGE 24i LQ ACP 420
4-424 PRESTIGE 24i LQ GGT 810
4-420 PRESTIGE 24i LQ CK 200
4-427 PRESTIGE 24i LQ CK-MB 200
4-456 PRESTIGE 24i CHOLINESTERASE
III GENERACJA
200 (Prestige 24i, Biolis 24i Premium)
4-443 PRESTIGE 24i LQ PHOSPHORUS
II GENERACJA
1000
4-443 PRESTIGE 24i LQ PHOSPHORUS
III GENERACJA
1000
4-462 PRESTIGE 24i LQ MG II GENERACJA 250
4-447 PRESTIGE 24i LQ CALCIUM ARSENAZO 370
4-458 PRESTIGE 24i LQ FERRUM 
II GENERACJA
820
4-440 PRESTIGE 24i dTIBC
90 (Prestige 24i)
100 (Biolis 24i Premium)
4-494 PRESTIGE 24i UIBC II GENERACJA 100
4-330 PRESTIGE 24i Ig A 160
4-331 PRESTIGE 24i Ig G 160
4-332 PRESTIGE 24i Ig M 160
4-333 PRESTIGE 24i TRANSFERRIN 160
4-334 PRESTIGE 24i APOLIPOPROTEIN B 160  
4-335 PRESTIGE 24i COMPLEMENT C3 160
4-336 PRESTIGE 24i COMPLEMENT C4 160
4-337 PRESTIGE 24i HAPTOGLOBIN 160
4-338 PRESTIGE 24i CERULOPLASMIN 160
4-339 PRESTIGE 24i FIBRINOGEN 160
4-340 PRESTIGE 24i ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID 160
4-341 PRESTIGE 24i ALPHA 1-ANTITRYPSIN 160
4-342 PRESTIGE 24i ANTITHROMBIN III 160
4-480 PRESTIGE 24i CRP ULTRA 210
4-481 PRESTIGE 24i MYOGLOBIN 150
4-482 PRESTIGE 24i LIPOPROTEIN (a) 250
4-483 PRESTIGE 24i FERRITIN 220
4-484 PRESTIGE 24i TOTAL IgE 200
4-487 PRESTIGE 24i ALPHA 1-MICROGLOBULIN 120
4-488 PRESTIGE 24i RF 250
4-489 PRESTIGE 24i ASO 200
4-301 PRESTIGE 24i HbA1c DIRECT
 II GENERACJA
150
4-446* PRESTIGE 24i D-DIMER* 130
4-400 PRESTIGE 24i CYSTATIN C 150
4-444 PRESTIGE 24i MICROALBUMIN II GENERACJA 150
     

 * dostępne wkrótce
** odczynniki tylko do aparatu Biolis 24i Premium


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.