Menu
   
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

 

Nr kat Zestaw

Wielkość opakowania

Instr.
AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALT;GPT)
1-289 Liquick Cor-ALAT mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
1-221 Liquick Cor-ALAT 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
1-216 Liquick Cor-ALAT 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
1-217 Liquick Cor-ALAT 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml  
AMINOTRANSERAZA ASPARAGINIANOWA (AST;GOT) 
1-290 Liquick Cor-ASAT mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
1-222 Liquick Cor-ASAT 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
1-214 Liquick Cor-ASAT 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
1-215 Liquick Cor-ASAT 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml  
AMYLAZA 
1-292 Liquick Cor-AMYLASE mini 2 x 10 ml -  
1-293 Liquick Cor-AMYLASE 10 6 x 10 ml -  
1-255 Liquick Cor-AMYLASE 30 6 x 30 ml -  
DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH)
1-298 Liquick Cor-LDH mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
1-239 Liquick Cor-LDH 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
DEHYDROGENAZA HYDROKSYMAŚLANOWA (HBDH)  
1-297 Liquick Cor-HBDH mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
1-241 Liquick Cor-HBDH 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
FOSFATAZA ALKALICZNA (ALP)
1-291 Liquick Cor-ALP mini
II GENERACJA
2 x 24 m 1 x 12 ml  
1-218 Liquick Cor-ALP 30
II GENERACJA
5 x 24 ml 1 x 12 ml  
1-212 Liquick Cor-ALP 60
II GENERACJA
5 x 48 ml 1 x 60 ml  
GAMMA - GLUTAMYLOTRANSFERAZA (GGT)
1-296 Liquick Cor-GGT mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
1-226 Liquick Cor-GGT 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
1-224 Liquick Cor-GGT 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
KINAZA KREATYNOWA (CK)
1-294 Liquick Cor-CK mini 2 x 25 ml 1 x 10 ml  
1-219 Liquick Cor-CK 30 5 x 25 ml 1 x 25 ml  
1-220 Liquick Cor-CK 60 5 x 50 ml 1 x 50 ml  
KINAZA KREATYNOWA - IZOENZYM SERCOWY (CK-MB)
1-295 Liquick Cor-CK-MB mini 2 x 25 ml 1 x 10 ml  
1-227 Liquick Cor-CK-MB 30 5 x 25 ml 1 x 25 ml  
LIPAZA
1-309 CORMAY LIPASE 4 x 25 ml 2 x 25 ml  
CHOLINESTERAZA
2-056 CORMAY CHOLINESTERASE III GENERACJA mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
2-057 CORMAY CHOLINESTERASE III GENERACJA  30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
2-058 CORMAY CHOLINESTERASE III GENERACJA 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.