Menu
   
      PRODUCT MANAGER – diagnostyka laboratoryjna
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

PRODUCT MANAGER – diagnostyka laboratoryjna

Miejsce pracy: Warszawa lub Lublin

Dołączając do nowego zespołu będziesz odpowiedzialny/a za:

 • strategiczne planowanie, wdrażanie i rozwój produktów w sektorze diagnostyki laboratoryjnej w jednym z działów: biochemia, hematologia, immunologia lub koagulologia
 • zarządzanie rentownością obrotu oraz rotacją produktów
 • planowanie i wdrażanie działań marketingowych budujących pozycję rynkową w kraju i zagranicą
 • analiza rynku i działań konkurencji w kraju i zagranicą
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż i obsługę zarządzanych produktów
 • reprezentowanie firmy na seminariach, targach, imprezach branżowych (także zagranicznych)
 • utrzymywanie relacji z dostawcami i partnerami biznesowymi


Nasze oczekiwania to:

 • kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Product Managera w jednym z działów: biochemia, hematologia, immunologia lub koagulologia
 • wykształcenie wyższe kierunkowe – analityka medyczna, farmacja, biotechnologia lub pokrewne
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • dobrą znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel i Power Point
 • wysoka umiejętność prowadzenia prezentacji
 • nastawienie na wyniki biznesowe i efektywną współpracę z działem sprzedaży
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • gotowość do odbywania częstych podróży służbowych, głównie zagranicznych
 • możliwość relokacji do Warszawy lub Lublina


Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt
 • niezbędne narzędzia pracy
 • pracę pełną wyzwań i możliwości rozwoju


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl w temacie podając numer referencyjny: PM_diagnostyka

Do przesłanych dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.