Menu
   
      ACCENT-220S NEW
 
  Relacje inwestorskie
 


 

AUTOMATYCZNY ANALIZATOR BIOCHEMICZNY ACCENT-220S

 

 

 • Automatyczny swobodny dostęp
 • Wydajność do 220 testów fotometrycznych na godzinę 
 • Szeroki panel badań biochemicznych
 • 8 pozycji w rotorze próbkowym
 • 28 zdefiniowanych pozycji odczynnikowych
 • Chłodzony rotor odczynnikowo - próbkowy
 • 8 długości fal: 340-670 nm
 • Kuwety jednorazowego użytku
 • System kontroli jakości badań
 • Automatyczny system archiwizacji wyników
 • Możliwość tworzenia badań
 • Możliwość wykonywania badań z mikro probówek
 • Oprogramowanie analizatora w języku polskim

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.