Menu
   
      Electrophoresis
 
  Investor Relations
 


 
Parasitology Coagulation Electrophoresis Product Catalogue

EC Declaration of Conformity

Diagnostic set for serum protein electrophoresis    
Cat. No Diagnostic set Contents   Insert MSDS
     
6-048 CORMAY GEL PROTEIN 100 Diagnostic set for serum protein electrophoresis    
         
Electrophoresis accesories
Cat. No Diagnostic set Contents  
E-002 Electrophoresis CHAMBER Chamber with special bridge for gels  
X-005 Power supply ZE-3p Power supply  
E-201 Accessorry kit S-201 This kit has been specially designed to handle gels.  
E-021 Incubator-dryer Incubator-dryer    

 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.