Menu
   
      Koagulologia
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Firma PZ CORMAY S.A. jest dystrybutorem analizatorów serii Thrombolyzer produkowanych przez Behnk Elektronik.
Behnk Elektronik (Niemcy) jest uznanym, o światowej renomie producentem analizatorów przeznaczonych do badań koagulologicznych.

Różnorodność modeli serii Thrombolyzer pozwala na dostosowanie ich do potrzeb laboratorium każdej wielkości.
Analizatory charakteryzują się wydajnością od 120 do 320 testów na godzinę, wykonują szeroki panel oznaczeń w oparciu o metody krzepnięciowe, chromogenne i immunologiczne.
Zastosowane rozwiązania zapewniają pełną automatyzację i płynność pracy – analizatory pracują
z probówkami w systemie otwartym i zamkniętym, posiadają wbudowany czytnik kodów kreskowych, nieograniczony dostęp do kuwet, odczynników oraz próbek (w tym analizy STAT). Dodatkowo, po przeprowadzonej analizie, niewykorzystane kuwety są cofane do pozycji pipetowania, zapewniając ich pełne zużycie.

W zakresie odczynników do badań koagulologicznych firma PZ CORMAY S.A. podjęła współpracę
z BIOLABO S.A.S. – francuskim producentem wysokiej jakości, stabilnych odczynników do diagnostyki laboratoryjnej.


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.