Menu
   
      Analizatory
 
  Relacje inwestorskie
 


 
   
 • MAGLUMI 800
  Analizator wykorzystujący technikę chemiluminescencji ( CLIA)

 • Idealne rozwiązanie dla średniej wielkości laboratorium
 • Przepustowość: do 180 testów /h
 • Chłodzone miejsca na próbki i odczynniki
 • Pierwszy wyniki już po 17 minutach
 • System RFID pozwala na pełną kontrolę odczynników
 • Wbudowany czytnik kodów kreskowych
   
 • CHORUS TIO
  Analizator wykorzystujący technikę enzyme immunoassay (EIA)
 
 • Nowy analiztor immunologiczny
 • Pojedyńcze testy gotowe do użycia
 • Ekonomiczne opakowania - 36 i 12 testów
 • Kalibrator i kontrola w zestawie
 • Proste i przyjazne menu
 • Ilość operacji ograniczona do minimum
 • Szeroki panel badań
 • Atrakcyjne ceny badań
   

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.