Menu
   
      Szybkie testy
 
  Relacje inwestorskie
 


 

SZYBKIE TEST LATEKSOWE

 

 

Nr kat Zestaw Wielkość opakowania Instr.  
 
6-251 CORMAY ASO Latex 100 100 testów    
6-252 CORMAY RF Latex 100 100 testów    
6-253 CORMAY RF WAALER Latex 100 100 testów    
6-254 CORMAY CRP Latex 100 100 testów    
6-255 CORMAY RPR Carbon 150 150 testów    
6-256 CORMAY RPR Carbon 500 500 testów    
6-259 CORMAY TPHA 100 100 testów    
6-257 CORMAY VDRL Latex 250 250 testów    
6-258 CORMAY VDRL Latex 1500 1500 testów    
6-265 CORMAY hCG Latex 50 50 testów    
6-266 CORMAY hCG Latex 100 100 testów    
6-261 CORMAY IM Latex 20 20 testów    
6-262 CORMAY IM Latex 50 50 testów    

 


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.