Menu
   
      A-400
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

 

Nr kat. Zestaw

Ilość  testów

Instr. Aplikacja
 
7-401 A-400 GLUCOSE 670 Apl. w instr.
7-464 A-400 GLUCOSE HEX 670 Apl. w instr.
7-404 A-400 CHOL 670 Apl. w instr.
7-438 A-400 ALBUMIN 220 Apl. w instr.
7-436 A-400 TOTAL PROTEIN II GENERACJA 300 Apl. w instr.
7-442 A-400 URINE PROTEINS
II GENERACJA
280 Apl. w instr.
7-445 A-400 BIL TOTAL II GENERACJA 320 Apl. w instr.
7-448
A-400 BIL DIRECT III GENERACJA
210 Apl. w instr.
7-453 A-400 TG 630
7-473 A-400 TG mono 630 Apl. w instr.
7-477 A-400 CREA ENZYMATIC 400 Apl. w instr.
7-408 A-400 UA 400 Apl. w instr.
7-463 A-400 UA PLUS 400 Apl. w instr.
7-406 A-400 UREA 600 Apl. w instr.
7-479 A-400 HDL DIRECT II GENERACJA 400 Apl. w instr.
7-480 A-400 LDL DIRECT II GENERACJA 270
7-466 A-400 LACTATE 110
7-478 A-400 ETHANOL 200 Apl. w instr.
7-484 A-400 BILE ACIDS 100 Apl. w instr.
7-447 A-400 CALCIUM ARSENAZO 450  
7-429 A-400 MG II GENERACJA 280 Apl. w instr.
7-443 A-400 PHOSPHORUS II GENERACJA 280
7-458 A-400 FERRUM II GENERACJA 420 Apl. w instr.
7-416 A-400 ALAT 800  
7-416 A-400 ALAT II GENERACJA 570 Apl. w instr.
7-414 A-400 ASAT 800 Apl. w instr.
7-414 A-400 ASAT II GENERACJA 570 Apl. w instr.
7-455 A-400 AMYLASE 320 Apl. w instr.
7-476 A-400 AMYLASE EPS 210 Apl. w instr.
7-412 A-400 ALP II GENERACJA 310 Apl. w instr.
7-449 A-400 ACP 550
7-420 A-400 CK 350
7-427 A-400 CK-MB 180
7-424 A-400 GGT 310
7-441 A-400 HBDH 310 Apl. w instr.
7-439 A-400 LDH 210
7-409 A-400 LIPASE 100 Apl. w instr.
7-490 A-400 LIPASE II GENERACJA 100   Apl. w instr.
7-456 A-400 CHOLINESTERASE
III GENERACJA
180 Apl. w instr.
7-459 A-400 UIBC II GENERACJA 150
7-465 A-400 dTIBC 100 Apl. w instr.
7-402 A-400 IgA 170 Apl. w instr.
7-403 A-400 IgG 170 Apl. w instr.
7-405 A-400 IgM 170 Apl. w instr.
7-407 A-400 APOLIPOPROTEIN B 170 Apl. w instr. 
7-410 A-400 TRANSFERIN 180 Apl. w instr. 
7-411 A-400 COMPLEMENT C3 170 Apl. w instr. 
7-413 A-400 COMPLEMENT C4 210 Apl. w instr. 
7-415 A-400 HAPTOGLOBIN 210 Apl. w instr. 
7-418 A-400 CERULOPLASMIN 210 Apl. w instr. 
7-419 A-400 FIBRINOGEN 210 Apl. w instr.
7-421 A-400 ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID 210 Apl. w instr. 
7-422 A-400 ALPHA 1 ANTITRYPSIN 190 Apl. w instr. 
7-423 A-400 ANTITHROMBIN III 180 Apl. w instr. 
7-425 A-400 CRP ULTRA 160 Apl. w instr.
7-426 A-400 MYOGLOBIN 160 Apl. w instr. 
7-428 A-400 LIPOPROTEIN (a) 160 Apl. w instr. 
7-430 A-400 FERRITIN 130   Apl. w instr. 
7-431 A-400 TOTAL IgE 180 Apl. w instr. 
7-435 A-400 ALPHA 1-MICROGLOBULIN 170 Apl. w instr. 
7-437 A-400 RF 160
7-440 A-400 ASO 220
7-112 A-400 HbA1c DIRECT II GENERACJA 190 Apl. w instr.
7-446* A-400 D-DIMER* 180
7-400 A-400 CYSTAINA C 150   Apl. w instr.
7-444 A-400 MICROALBUMIN II GENERATION 200 Apl. w instr.
7-417 A-400 PROCALCITONIN 100 Apl. w instr.
     
* wkrótce dostępne

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.